Hjem

Om Modelbane Gribskov

 

Det er håbet, at hjemmesiden kan være til inspiration for andre, der bygger i skala 1:160 i daglig tale også benævnt N, gennem tips og tricks til løsning af de forskellige problemer, som man står i, når man kører dansk, og det som har kørt ved egen kraft på danske skinner.

 

Når man vil køre så specialiseret, som det er tilfældet her, støder man uvilkårligt på ting, der ikke er hyldevare, og man derfor er nødt til selv at udvikle en del selv, både rullende materiel, men især det danske signalsystem, der kun findes delvist som byggesæt.

 

Der arbejdes på et større modulanlæg, som vil beskrive den gamle banegård i Fredericia med færgelejer omkring perioden 1932 - 1935, med den primære vægt lagt på tidspunktet lige omkring nedlæggelsen i 1935. Ligeledes overvejes det at bygge den gl. Lillebæltsbro, men om det er praktisabel, er endnu ikke afgjort

 

© Carsten Meyer 2015

Sidste nyt

12-03-2015: Sporplan opdateret til nuværende stand.

 

25-01-2015: Linksside offentliggjort

 

23-01-2015: Side om modulanlæget, er gjort aktivt og synlig.

Side om det lovmæssige for dette site, er gjort synlig.

 

22-01-2015: Træ til brug for ramerne for de 2 første moduler er klargjort.

 

22-01-2015: Hjemmesiden er gået i luften, og der vil løbende over de næste dage, komme flere sider på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret den:

26-07-2015